top of page

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi: Çocuğum Hazır mı?

Anne ve Çocuk

Bir çocuğun lazımlık kullanmaya başlamaya hazır olduğu standart bir yaş yoktur. Ancak çoğu çocuk 18 ay ile üç yaş arasındayken eğitime başlamak için ihtiyaç duydukları becerileri kazanır. Kızlar erkeklerden birkaç ay önce hazır olma eğilimindedir.

Bu kontrol listesi, çocuğunuzun hazır olma yolundaki ilerlemesini takip etmenize yardımcı olacaktır. Eğitime başlamadan önce çocuğunuzun her şeyi başarmasını beklemek zorunda değilsiniz. 

Eğitime hazır olmanın fiziksel belirtileri nelerdir?

1. Kaka yapma aralıkları düzenli hale gelir ve gece boyunca kaka yapmaz.
2. En az bir veya iki saatlik kuru dönemlere sahiptir veya şekerlemeden sonra kuru bir bezle uyanır. Bu, mesane kaslarının çişini tutacak ve saklayacak kadar geliştiğini gösterir.
3. Pantolonunu sadece küçük bir yardımla yukarı ve aşağı çekebilir.
4. Tuvalete gittiğinizde ilgi gösterir.

Eğitime hazır olmanın davranışsal belirtileri nelerdir?

1. Beğenilme isteği gösterir ve övgü sever.
2. Bağımsızlık arzusu gösterir.
3. Bezi ıslak veya kirli olduğunda rahatsızlık belirtileri gösterir.

Eğitime hazır olmanın bilişsel belirtileri nelerdir?

1. "Çişe ihtiyacın var mı?" "Lazımlık nerede?" gibi basit talimatları ve istekleri anlayabilir ve takip edebilir.
2. Çiş ve kaka çağrıştıran kelimeler kullanır.
3. Çişi ya da kakası olduğunda farkındalık gösterir. Bir dakika boyunca yaptıklarını durdurabilir ya da başka bir yere gidebilir ya da bir çiş ya da kaka olduğunu söyleyebilir.
Yapmadan önce bir çiş ya da kakaya ihtiyacı olduğunu söyleyebilir.

bottom of page